Rob van Gijzel, René Penning de Vries: inleiding Visiedocument

De Dutch Blockchain Coalition is ontstaan uit een unieke samenwerking van bedrijfsleven, overheid en onderwijs, ook wel de ‘triple helix’. Deze samenwerking levert in de praktijk al de eerste resultaten op; in dit eerste visiedocument worden de concrete resultaten en de actielijnen voor de toekomst neergezet.  Rob van Gijzel is ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition, samen met ICT-boegbeeld voor de overheid, René Penning de Vries, vertelt hij over de ontwikkelingen van blockchain en het belang van dit visiedocument.

Nederland is hier van oudsher goed in

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is ontstaan vanuit een duidelijke behoefte bij alle onderdelen van de triple helix. Penning de Vries benadrukt hoe uniek en tegelijk ‘oerhollands’ deze samenwerking binnen DBC eigenlijk is: “Overheden, bedrijfsleven en onderwijs kwamen de afgelopen jaren tot de ontdekking hoe belangrijk en ingrijpend blockchain kan zijn. De inzet van blockchain kan zorgen voor grote maatschappelijke veranderingen.” Het is dus belangrijk om dit goed te managen, stelt Penning de Vries: “Maar om dit als bedrijf, overheid, of onderwijsinstelling alleen op te zetten is -ook door de aard van blockchain- niet mogelijk. Door samen te werken zijn we niet alleen sterker door kennisdeling, ook de financiële lasten worden zo gedeeld. Met een relatief kleine bijdrage aan financiën en inzet van mensen, is een groot gezamenlijk initiatief gerealiseerd.”

 

“Je kunt het vergelijken met het Nederlandse polderen,” vertelt Penning de Vries. “De ontwikkeling van blockchain en de samenwerking zijn relevant voor alle coalitiepartners. Als we verder gaan in deze metafoor van het polderen, staan we nu op het punt om de kerktorens, de toekomstige ijkpunten, in het polderlandschap te bepalen. Deze kerktorens zijn gedefinieerd in dit visiedocument. Zo kunnen we gezamenlijk naar die punten toe werken op een praktische en effectieve manier.”

“Penning de Vries benadrukt hoe uniek en tegelijk ‘oerhollands’ deze samenwerking binnen DBC eigenlijk is.”

Blockchain for good

Niet alleen de samenwerking is uniek en nodig, ook de insteek die DBC heeft gekozen is belangrijk: ‘Blockchain for Good’. “Dit is een cruciaal uitgangspunt,” stelt Rob van Gijzel. “Bij nieuwe technologie zien we altijd een een groep ‘enthousiaste believers’. Dit is belangrijk, maar bij een ingrijpende technologie als blockchain moet dat ook goed geregeld worden. We hebben te maken met wet- en regelgeving, investeringen en een duidelijke communicatie naar de maatschappij. Dit zijn obstakels die overwonnen moeten worden en de uitkomst daarvan moet ingezet worden ‘for good’, oftewel een betere maatschappij.

 

Autonomie bij de persoon en een organische samenwerking

Door de organische samenwerking van DBC en de insteek ‘Blockchain for Good’ kan de (online) autonomie weer teruggebracht worden bij de persoon. Op dit moment zien we dat veel online data en techniek nog in handen is van grote commerciële partijen als Google, Facebook en Amazon.

Die autonomie terugbrengen, lukt alleen als we het proces goed blijven monitoren vanuit alle maatschappelijke en technische factoren die de blockchain raken. Met dit visiedocument is de eerste strategie bepaald en kunnen we werken aan betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde toepassingen. “Met alle coalitieleden creëren we zo de best mogelijke condities om blockchain toepassingen te laten ontstaan.”

Download Visiedocument NL
Download Visiedocument ENG