Usecase Pensioenen: dit werkt alleen door de gebruikers centraal te stellen

Hoewel de blockchain binnen het Nederlandse pensioenstelsel technisch goed ingezet kan worden, moeten we een aspect niet vergeten: stel de gebruikers centraal. Zij zijn degenen die uiteindelijk de voordelen moeten merken, door bijvoorbeeld een eenvoudiger ‘realtime’ overzicht van de status van het pensioen. Blockchain kan, mits op de juiste manier ingezet, bijdragen aan een veilige registratie van data waarmee gegarandeerd kan worden dat het ‘gewoon goed zit’ met het pensioen – en dat is uiteindelijk wat de gebruiker wil.

Gedeeld DNA

De manier waarop het Nederlandse pensioenstelsel wordt uitgevoerd, sluit goed aan bij blockchain technologie, ze delen zogezegd hetzelfde DNA. De gegevens omtrent arbeid en levensgebeurtenissen (als bijvoorbeeld, geboorte van een kind of een huwelijk) staan al decentraal opgeslagen. Het is de taak van het pensioenuitvoerder om al deze gegevens bij te houden en uiteindelijk om te zetten in een pensioenuitkering. Deze registratie is net als bij de blockchain een keten van blokken informatie waaruit het pensioen opgebouwd wordt. De huidige registratie en uitvoering is echter complex en duur, met blockchain kan dit efficiënter en voordeliger.

“Hoe kan dit ook op grote schaal gerealiseerd worden, en hoe worden zaken als privacy goed gewaarborgd?”

Ontwikkeling in overzichtelijke stappen

Hidde Terpoorten is Blockchain Lead bij pensioenuitvoerder APG:  “Al in 2017 is er een kleinschalig prototype opgezet waaruit blijkt dat ook pensioenen via blockchain georganiseerd kunnen worden. Daarbij blijven echter een aantal grote vraagstukken over: hoe kan dit ook op grote schaal gerealiseerd worden, hoe worden zaken als privacy goed gewaarborgd en op welke manier kunnen partijen en automatiseringssystemen met elkaar samenwerken?”

 

“De blockchain is pas echt nuttig als er meerdere partijen bij betrokken zijn. In eerste instantie heeft APG contact gezocht met pensioenuitvoerder PGGM om samen te kijken hoe we op grotere schaal een werkend proof of concept kunnen bouwen. De volgende stap is dat we dit verder uitbreiden door samenwerkingen met overheden zoals de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken.”

“Door de eerste praktische resultaten zien we daardoor ook dat het draagvlak voor blockchain groeit. Simpelweg omdat het -zonder meer complexiteit of administratie- meer vertrouwen en (kosten) efficiency oplevert”

Een klein multidisciplinair kernteam is key

Het is verleidelijk om eerst alle grote vraagstukken te onderzoeken op detailniveau. “Dat onderzoek is natuurlijk nodig, maar in dit geval hebben we dat gedaan door een klein multidisciplinair kernteam op te zetten dat praktisch met de usecase pensioenen aan de slag gaat,” vertelt Terpoorten. “De teams zijn samengesteld uit techneuten (programmeurs), pensioenexperts en juristen. Bij elke technische stap die genomen wordt, komen weer nieuwe vragen naar voren. Door de verschillende expertises kunnen die in kaart gebracht worden en kan er vaak al snel een gezamenlijke oplossing gevonden worden.”

 

Voor de gebruiker de lusten en geen lasten

“Blockchain technologie is nog jong. Het is goed om naar de technische aspecten te kijken, maar het doel is om voor de gebruiker (de pensioengerechtigde) een systeem te bouwen dat veilig is, prettig werkt en uiteindelijk sneller en voordeliger is. Het is voor die eindgebruiker niet echt interessant welke technologie we daarvoor gebruiken, wel dat hij, of zij de positieve resultaten ervaart.”

 

“Door de eerste praktische resultaten zien we daardoor ook dat het draagvlak voor blockchain groeit. Simpelweg omdat het -zonder meer complexiteit of administratie- meer vertrouwen en (kosten) efficiency oplevert”