Usecase logistiek: een wereldwijde blockchain die kan leiden tot internationaal vertrouwen

Hoewel de eerste blockchain usecases op kleine schaal worden getest, is ‘Logistiek’ door de omvang een onderwerp waarbij direct internationale samenwerking gerealiseerd wordt. In deze usecase zijn internationale logistieke ketens gebruikt met het Havenbedrijf Rotterdam als aanjager. Het voorlopig resultaat is dat er op uitvoerend niveau vertrouwen is gecreëerd en dat de financiering van transporten in de toekomst een stuk eenvoudiger en voordeliger uitgevoerd kan worden.

De casus: het financieren van werkkapitaal voor internationale transporten

Tim de Knegt is Treasurer en Manager Strategic Finance & Treasury bij het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast is hij ook Executive Director van het Blockchain FieldLab in Rotterdam. Vanuit deze rollen heeft De Knegt, inmiddels binnen de Dutch Blockchain Coalition, de usecase ‘Logistiek’ opgezet samen met ABN Amro en Flora Holland.

 

Voor deze usecase is onderzocht of de werkkapitaalfinanciering  van internationale transporten via de blockchain kan verlopen. Het gaat hierbij vaak over waardevolle transporten waar in Rotterdam soms miljarden, op wereldwijde schaal tot zelfs triljoenen euro mee gemoeid zijn. In de huidige situatie wordt de financiering van dit werkkapitaal in losse onderdelen en door diverse partijen per individuele schakel in de keten uitgevoerd. Aangezien de risico’s relatief groot zijn wordt voor deze financieringen een hoge rente gerekend en door beperkte transparantie komt ook een beperkt deel van het totaal aan goederen in aanmerking voor financiering.

 

“Als we de data van goederenstromen via de blockchain laten verlopen, zou financiering van deze goederen (van productie middels transport en distributie naar consument) in een keer gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat kosten significant gereduceerd kunnen worden en de betrouwbaarheid verhoogd. Bijkomend voordeel is dat het hele traject in een keten overzichtelijk in kaart gebracht is voor additionele diensten zoals verzekeringen,” aldus De Knegt.

“Dit betekent dat kosten significant gereduceerd kunnen worden en de betrouwbaarheid verhoogd.”

Vertrouwen is de basis

In eerste instantie heeft het Havenbedrijf Rotterdam een kleinschalige pilot opgezet in samenwerking met ABN Amro en Flora Holland. Dit concept blijkt te werken. “We gaan nu de volgende, internationale stap zetten samen met een Zuid-Koreaanse partij,” vertelt De Knegt. “Hierbij is interoperabiliteit, dus de connectie van verschillende systemen en organisaties, van belang. Daarmee wordt voorkomen dat we afhankelijk worden van één techniek en/of systeem. De industrie zoekt uiteindelijk naar een neutrale oplossing, waarbij alle systemen en databases kunnen aanhaken. Deze oplossing moet ook werken onafhankelijk van de gebruikte techniek door derden.”

 

Om met een dergelijke oplossing te starten is het belangrijk dat de partijen elkaar kennen, dat ze elkaar kunnen vertrouwen. “Doordat we een gezamenlijk doel nastreven creëren we dat vertrouwen in de praktijk, gaandeweg de uitvoering. We moeten met elkaar vraagstukken oplossen die voor alle partijen wenselijk en veilig zijn.”

 

Verder naar een internationale blockchain oplossing voor de logistiek?

De eerste stappen zijn nu gezet en op technisch, commercieel en organisatorisch vlak moet nog veel ontwikkeld worden om daadwerkelijk tot een internationale logistieke blockchain te komen. De volgende (internationale) klanten staan al te trappelen om mee te doen in het vervolg van deze usecase. “De internationale aard van het logistieke traject en de efficiency die het kan opleveren maken wel dat dit op termijn mogelijk is. En nuttig. Aan ons en de samenwerkingspartners is de taak om daarvoor een neutrale oplossing te vinden die dat internationale vertrouwen ook kan waarmaken.”