Usecase logistiek: Stimulering Schoon Vervoer, in Amsterdam

De inzet van blockchain binnen een subsidietraject is niet alleen interessant voor de Rijksoverheid, ook op gemeenteniveau kan blockchain ingezet worden voor een eenvoudiger subsidieaanvraag.

De casus: scooters binnen de milieuzone

Jorrit Offerman is Productowner Subsidy as a Service – Stimulering Schoon Vervoer bij het Subsidiebureau Amsterdam. Hij begeleidt de blockchain pilot waar gekeken wordt op welke manier het aanvragen van gemeentelijke subsidie vereenvoudigd kan worden: “Voor deze casus kijken we naar subsidies voor schonere scooters binnen de milieuzone. De vraag die beantwoord moet worden voor deze subsidie is relatief eenvoudig, namelijk ‘is de scooter gebouwd ná de peildatum’.”

 

Gegevens controleren bij externe partijen

Een groot deel van de subsidieaanvragen binnen Stimulering Schoon Vervoer zijn al volledig geautomatiseerd. Bij deze specifieke subsidie voor schonere scooters ging een deel van de aanvraag nog op papier.

 

“Bij de oplossing hebben we vooral gekeken naar de koppeling met externe partners, in dit geval de RDW die informatie kan verschaffen over de kenteken informatie. De overige informatie is binnen de gemeente zelf voorhanden,” vertelt Offermans. “Dit maakt het een overzichtelijke casus om de mogelijkheden van blockchain te ontdekken.”

“De vraag die beantwoord moet worden voor deze subsidie is relatief eenvoudig, namelijk ‘is de scooter gebouwd ná de peildatum.”

Het resultaat: een praktische proof of concept

Op dit moment wordt een app gebouwd waar het subsidietraject voor schonere scooters via blockchain verloopt. Die app bestaat uit drie onderdelen: controle van de identiteit, beoordeling van de subsidie en een betaalmodule. Offermans ziet daarbij al vooruitgang, maar ook dat het naast technische ook organisatorische aspecten heeft: “Wij zijn een grote gemeente, om toegang te krijgen tot de juiste data is de samenwerking van verschillende afdelingen nodig. Dat kost natuurlijk tijd.” De ontwikkeling van de app vordert en als alle data en techniek op orde zijn zal de app in productie worden genomen.

 

Open source is een must

Offermans benadrukt het belang dat blockchain-oplossingen zoveel mogelijk open source worden ontwikkeld: “Dit voorkomt vendor-lockin’s, maar is ook belangrijk voor het snel en samen ‘slim’ ontwikkelen van blockchain.”