Blockchain Usecases

DBC richt zicht op de pre-competitieve fase. Daarin onderscheiden we de volgende elementen:

–    Oriëntatie;
–    Verkenning;
–    Onderzoek;
–    Experimenteren.

 

Wanneer experimenten succesvol zijn en zover ontwikkeld dat er sprake is van marktintroductie met de bijbehorende implementatie en exploitatie dan is de pre-competitieve fase voorbij en daarmee ook, voor die specifieke toepassing, de rol van DBC.

 

Na de oriënterende en verkennende fase acht DBC het nu tijd om in de periode 2019/2020 over te gaan tot de volgende stap: onderzoek en in de praktijk experimenteren. Een groot aantal Blockchain verkenningen hebben geleid tot proofs of concept waaruit de partners van DBC een selectie van veelbelovende usecases heeft gemaakt. Deze usecases zijn Blockchain toepassingen waarvan we verwachten dat Nederland goede resultaten kan bereiken, met impact op de private en publieke sector en met een onderscheidend vermogen op internationaal vlak.

 

We gebruiken usecases hier in ruime zin; in de zin van aantoonbare waardevolle toepassingen van nieuwe technologie waar we direct wat aan hebben. Of dat zo is, zal onderzocht worden aan de hand van de volgende experimenten: