Usecase identiteit: de sleutel tot een succesvolle blockchain

De Self Sovereign Identity (SSI) is het puzzelstukje dat alle diverse vraagstukken omtrent blockchain kan verbinden.  Maarten Schurink is secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hij ziet blockchain als een van de technieken die kunnen bijdragen aan een veilige en autonome digitale identiteit.

 

Maar wat maakt die digitale identiteit nu nuttig en urgent?

De usecase: bestaande identity services verbinden

Er staat al onnoemelijk veel persoonlijke informatie digitaal geregistreerd. Een groot deel van die informatie als naam en leeftijd is gewoon vrij verkrijgbaar via sociale media als Facebook of LinkedIn. Deze informatie is echter niet geverifieerd of goed beveiligd, en heeft daarmee geen officiële status als het om identificatie gaat. Bij een SSI draait het om beveiligde en betrouwbare informatie. De digitale tegenhanger van het paspoort – en op termijn wellicht meer.

 

Daarvoor hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Het doel van deze usecase is om afsprakenstelsels rondom identiteit te koppelen aan nieuwe technieken, zodat een SSI gerealiseerd kan worden. Blockchain is een van de technologieën die hieraan kan bijdragen.

 

Eigen identiteit beheren

“Een van de speerpunten in de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter) is dat we ook digitaal blijven werken aan de grondrechten van de burger. De burger moet zelf meer regie kunnen voeren over de eigen gegevens en zelf kunnen bepalen hoe hiermee wordt omgegaan,” vertelt Schurink.

 

Uiteindelijk is het doel dat mensen hun eigen zaken omtrent identiteit kunnen beheren. Beveiligde en geverifieerde data omtrent persoonsgegevens worden beschikbaar gesteld aan de persoon zelf. Daarmee bepaalt een gebruiker zelf welke informatie gedeeld kan worden.

 

In de praktijk zal dit naast privacy ook veel praktische voordelen opleveren. Wanneer iemand bijvoorbeeld een hypotheek aanvraagt, hoeven gegevens over inkomen, bezittingen en schulden niet meer bij verschillende instanties aangevraagd te worden. Middels de digitale identiteit kunnen de gegevens door de gebruiker zelf in één keer gedeeld worden met de hypotheekverstrekker.

Waarom investeert de overheid hier nu al in?

De ontwikkeling van een SSI is een complex gegeven, waarbij kritisch gekeken moet worden naar inzet en processen. Dit betekent dat het meerdere jaren zal duren voordat een SSI daadwerkelijk ingezet kan worden.

Het is wel zaak om de technologische ontwikkelingen en de consequenties daarvan, nú al te onderkennen. Het voorwerk moet gedaan worden, daarmee houden we het proces en de randvoorwaarden in eigen hand.

 

Schurink: “De Dutch Blockchain Coalition is een van de initatieven die heel goed kan bijdragen aan een SSI-oplossing. Met de DBC worden relevante maatschappelijke partners hier direct bij betrokken, kennis en ervaring worden zo gebundeld. Naast DBC werken we nog met meerdere relevante partijen. De kennis over blockchain is vooralsnog schaars, waar mogelijk denken en werken we graag mee in de ontwikkeling.”

 

Binnen Europa werkt Nederland al samen met een aantal andere landen voor de ontwikkeling van een SSI. Begin 2019 is een concreet voorstel voor de uitwerking en inzet van de SSI gereed. De ambitie is om dit onder te brengen in een entiteit met voldoende middelen om de implementatie van de SSI te realiseren.