Actielijn: Randvoorwaarden

Blockchain en de implementatie daarvan dwingen om na te denken over meer dan enkel de technologie. In de tweede actielijn van de Dutch Blockchain Coalition worden de randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering in kaart gebracht. Thema’s als juridische, maatschappelijke, ethische en economische consequenties worden daarbij onder de loep genomen.

Mag het, is het veilig en is het schaalbaar?

Frans van Ette is coalitemanager van de Dutch Blockchain Coalition, hij vertelt over de verschillende randvoorwaarden die belangrijk zijn voor een optimale blockchain. “Bij alle thema’s die blockchain raakt kijken we naar een aantal kernvragen: mag het, is het veilig en is het schaalbaar? Neem bijvoorbeeld een smart contract, dat is niet alleen een technisch vraagstuk maar heeft ook juridische consequenties.”

 

Binnen de actielijn randvoorwaarden worden ook deze zaken onderzocht, vertelt Van Ette: “Mogen smartcontracts wettelijk ingezet worden en, zo ja, kan dat op een veilige en privacy-vriendelijke manier? Inmiddels hebben juristen zich al over meerdere van deze kwesties gebogen, zij schreven het Smart Contracts Rapport waar deze vragen aan de orde komen. Door dergelijke onderzoeken kunnen we steeds beter de kaders voor blockchain bepalen.”

 

Vervolgens is het van belang dat blockchainoplossingen ook schaalbaar zijn. Een van de usecases waarbij dit duidelijk naar voren komt is ‘Logistiek’[link naar artikel logistiek] waarbij het Havenbedrijf Rotterdam de aanjager is. De omvang van de internationale logistieke ketens maakt dat er meerdere partijen bij betrokken zijn. Het is dus nodig dat het systeem en de organisatie van de blockchain zo ingericht zijn dat ze dit aankunnen.”

“Het vaststellen van de randvoorwaarden blijft een doorlopend proces, ook als de onderzoeksfase is afgerond.”

Versnelling door de triple helix

Het vaststellen van de randvoorwaarden blijft een doorlopend proces, ook als de onderzoeksfase is afgerond. Van Ette: “De publiek private samenwerking met overheden, bedrijfsleven en onderwijs (triple helix) maakt dat we kunnen versnellen. Dat is nodig, want de blockchain ontwikkelt zich in een razend tempo, op deze manier kunnen we eigenaar blijven van het proces.”