Het onderzoeksprogramma: een totaaloverzicht vanuit verschillende disciplines

“Iedereen ziet vanuit de eigen expertise een onderdeel van de uitdaging, we moeten samenwerken om het totaaloverzicht te krijgen.” stelt Balázs Bodó die samen met het MVO en de Dutch Blockchain Coalitie verantwoordelijk is voor het onderzoeksprogramma.

Nu al mogelijkheden en kaders definiëren

De geschiedenis van technologische ontwikkelingen leert ons dat mensen soms iets te enthousiast zijn over een nieuwe technologie. “Wij proberen met dit onderzoek op voorhand al zoveel mogelijk te definiëren waar de mogelijkheden en onmogelijkheden van blockchain liggen. Dat gaat over meer dan techniek alleen, we kijken ook naar juridische, sociale, politieke en economische aspecten,” vertelt Bodó.

 

Deze multidisciplinaire aanpak is belangrijk. Wanneer ieder vanuit het eigen vakgebied gaat kijken naar blockchain, geeft dat een gefragmenteerd en onvolledig beeld.

“Het is voor blockchain belangrijk om nu al samen te onderzoeken wat de (potentiële) impact is; anders zien we allemaal een ander stuk van de olifant .”

Dit onderzoek is van belang voor het uiteindelijke resultaat

Hoewel blockchain technologie nog relatief jong is, is het belangrijk om nu al te onderzoeken wat de consequenties kunnen zijn op alle vlakken. “Kijk maar eens naar bijvoorbeeld sociale media. De technologie daarvan is al ver ontwikkeld en wereldwijd hebben mensen het omarmd. Maar pas de afgelopen paar jaar wordt er ook naar sociale media gekeken vanuit andere disciplines. Juristen checken of de privacy voldoende wordt nageleefd en overheden proberen zaken te reguleren omtrent fake news, inbreuk op persoonsgegevens en extremistische propaganda.”

 

Het is voor blockchain belangrijk om nu al te onderzoeken wat de (potentiële) impact is van de technologie. Het onderzoek kan zo parallel lopen aan de technologische ontwikkelingen. Dit voorkomt dat we achteraf voor een technische oplossing staan die juridisch of maatschappelijk niet wenselijk, of zelfs schadelijk is: “Wat technisch gezien eenvoudig is, kan juridisch een complex probleem vormen.”

 

De eerste resultaten

Op dit moment wordt in multidisciplinaire kernteams gekeken naar de verschillende aspecten die blockchain aanraakt. Daarbij worden ook praktische situaties onderzocht, zoals dat van het internationale copyright. De uitdaging bij copyright is dat de internationale regelgeving enorm divers is, Blockchain eist een vorm van standaardisatie, maar is dit mogelijk of wenselijk op wereldwijd niveau? Zo ja, waar moeten de aanpassingen plaatsvinden en wie moeten die doorvoeren?

 

Door naast techniek ook juridische, sociaal maatschappelijke, politieke en economische consequenties in kaart te brengen is er door dit onderzoek een totaaloverzicht. “Dat wil niet zeggen dat alles ook direct opgelost is, er blijven discussies tussen de verschillende disciplines. En dat is naast nodig, ook goed,” stelt Bodó. “Op deze manier kan blockchain op de meest effectieve manier ingezet worden ‘for good’”.