Marloes Pomp: internationale samenwerking

Individuele pilots op het gebied van blockchain zijn interessant en nuttig: op die manier leer je de techniek en de mogelijkheden kennen. Maar blockchain wordt pas echt waardevol als je de toepassingen op internationaal niveau kunt gebruiken. De manier om dit te realiseren is door op onderwerpen nu al samenwerking te zoeken met andere landen.

Zoek internationale samenwerking op onderwerp

Marloes Pomp is verantwoordelijk voor de internationale strategie en samenwerkingsverbanden van de Dutch Blockchain Coalition. “Om elkaar te leren kennen en vertrouwen zijn de usecases belangrijk op internationaal niveau. Binnen de Europese Unie is veel animo, het is zaak om elkaar daarin te vinden zodat we samen verder kunnen optrekken in de realisatie en opschaling.” Ook buiten de EU wordt verbinding gezocht, de Nederlandse ambassades zijn actief op zoek naar betrouwbare partners binnen het land waar zij gevestigd zijn: “De mensen op de ambassades zijn overtuigd van het nut hiervan en hun inzet is belangrijk voor het vinden van de juiste partners.”

Het is nog niet tijd om achterover te leunen

Nederland is op dit moment een van de koplopers op het gebied van blockchain. “Dat is enerzijds omdat we hier al relatief vroeg begonnen zijn met verkenningen en concrete pilots. Maar ook het feit dat Nederland goed georganiseerd is in de samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap is hierbij van belang.

Omdat Nederland nu, mede door de inzet van de Dutch Blockchain Coalition, een goed ecosysteem heeft omtrent de ontwikkeling van blockchain lijkt het of we al heel ver zijn. En dat is ook zo, maar er gaan op internationaal vlak nog heel veel ontwikkelingen plaatsvinden. Om daar invloed op te kunnen uitoefenen is het belangrijk om ook daarin een duidelijke rol te vervullen en nu al actie te ondernemen.”

 

Kijk goed naar internationale kansen

Internationale samenwerking biedt ook de mogelijkheid om te kijken op welke plek een blockchain oplossing het beste getest kan worden. “Het is handig dat in Nederland zaken goed georganiseerd zijn, maar dat betekent ook dat er al veel werkende systemen bestaan. Bij sommige casussen zou dat betekenen dat je met relatief onvolwassen technologie iets zou moeten vervangen wat nu goed werkt. Deze casussen zijn in dat geval beter te testen in landen waar op sommige usecases nog niet een duidelijke infrastructuur bestaat, zoals bijvoorbeeld in Brazilië of India,” aldus Pomp.

“Om invloed te kunnen uitoefenen is het belangrijk om een duidelijke rol te vervullen en nu al actie te ondernemen.”

De toekomst: niet meedoen is geen optie

De afgelopen twee jaar heeft de ontwikkeling van de blockchain een enorme vlucht genomen. Niet alleen de Europese Commissie heeft blockchain op de agenda staan, het is ook een van de speerpunten voor internationale organisaties als de Wereldbank en de Verenigde Naties. “Het is geen optie meer om je als land buiten deze ontwikkelingen te houden. Wanneer je niet actief meedoet worden zaken vóór je beslist. Dat zou zonde zijn,” vindt Pomp, “want juist op het gebied van blockchain for good heeft Nederland al veel kennis en kunde die internationaal van belang zijn.”