Blockchain kan bijdragen aan de uitvoering van Compliance by Design

Compliance by design is een bekende term binnen de Rijksoverheid en de belastingdienst. Het doel van dit traject is om regelingen zo in te richten dat het voor de gebruiker (de belastingbetaler) makkelijker wordt om aan de voorwaarden te voldoen.

 

Pieter Hasekamp is directeur-generaal bij het ministerie van Financiën en ziet dat blockchain binnen de uitvoering van Compliance by Design een rol kan vervullen. Hasekamp is ambassadeur innovatie van het ministerie van Financiën en vertelt over de samenwerking met de Dutch Blockchain Coalition en de bijdrage die dit kan leveren voor Compliance by Design.

Aansluiting bij de Dutch Blockchain Coalition

Per november 2018 is het ministerie van Financiën aangesloten bij de Dutch Blockchain Coalition. “Het ministerie had daarvoor al een lijn met de DBC door een blockchain pilot bij de Belastingdienst,” vertelt Hasekamp. “Het leek ons echter een goed idee om ons aan te sluiten met het hele departement, onder andere voor de uitvoering van het subsidietraject bij de Rijksoverheid. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die blockchain biedt, het is nu zaak om uit te vinden waar blockchain optimaal ingezet kan worden.”

“We zijn de fase van luchtfietserij wel voorbij wat betreft blockchain.”

Één loket, meer gebruiksgemak

“Bij de optimalisatie van het subsidietraject gaan we uit van één loket,” vertelt Hasekamp. Bij de uitvoering zijn veel partijen betrokken van rijksbegroting tot ministeries, gemeenten en onderwijsinstellingen. Het doel is niet alleen een administratieve lastenverlichting, maar ook om data en kwaliteit beter te waarborgen. “De aard van de blockchain maakt dat het kan bijdragen aan deze ambities.”

 

Op zoek naar reële toepassingen

“We zijn de fase van luchtfietserij wel voorbij wat betreft blockchain,” meent Hasekamp. “Nu is het zaak dat reële toepassingen zich gaan bewijzen. Er zal bij die eerste uitvoering vast wel eens iets mislukken, die kans is er altijd bij innovatie. Dat is niet erg, zolang er maar lessen uit getrokken kunnen worden.”

Door de samenwerking met de Dutch Blockchain Coalition wil het ministerie van Financiën de inzet van blockchain departement-breed oppakken. “De gedachte achter de DBC helpt daarbij: de verschillende leden versterken elkaar en kunnen van elkaars ervaringen leren. Het blijft natuurlijk spannend om zo’n grote technologische stap te nemen, maar soms moet je gewoon durven om iets nieuws uit te proberen zodat je vooruit komt.”