Intro Dutch Blockchain Coalitie in actie

De partners van de DBC hebben in de periode 2017-2018 een actieagenda opgesteld. Voor de uitvoering hiervan hebben de partners ruim 1 miljoen euro geïnvesteerd en 30 fte beschikbaar gesteld. Op een viertal onderwerpen zijn actielijnen uitgezet:

 

Een sterke alliantie
Sandra van Heukelom is lid van het DBC-kernteam en voorzitter van de stuurgroep die leiding geeft aan de actielijnen. Van Heukelom vertelt over de kansen die de verschillende actielijnen bieden: nu en in de toekomst.

 

“We hebben het afgelopen jaar heel hard gebouwd aan een sterke alliantie. Niet alleen de partners van de DBC, ook andere experts op het gebied van blockchain schuiven aan.” Deze combinatie is uitermate waardevol stelt Van Heukelom: “Los van het belang van de eigen organisatie werken we hier aan een gezamenlijk doel, Blockchain for Good. Op deze manier kunnen we op een hoog en indringend niveau kijken naar blockchain en snel de vraag beantwoorden ‘wat is er nu nodig om blockchain optimaal in te zetten?’”

 

De volgende stap: hoe is blockchain toepasbaar
“We zijn op dit moment bezig om de inhoud te smeden met de actielijnen waar we ons op focussen. We zien al veel progressie,” vertelt Van Heukelom.

 

“We weten al enorm veel over juridische randvoorwaarden, governance en Human Capital. De sterke alliantie is toe aan de next step: het testen van al het gedachtengoed in usecases.” Daarbij staan een aantal zaken voorop: hoe is blockchain nu echt optimaal toepasbaar, welke stakeholders zijn daarbij nodig en hoe kunnen we de eerste resultaten in brede zin toepassen op het ecosysteem van blockchain in Nederland. “

 

Blockchain is meer dan een buzzwoord
“De hype omtrent blockchain is nu wel over het hoogtepunt heen,” stelt Van Heukelom. “Blockchain is toepasbaar en het is daarom ook zo belangrijk dat we nu al kijken naar Human Capital. Het is tijd voor onderwijs en voor scholing van werknemers die in de nabije toekomst met blockchain te maken krijgen. Hiervoor is het belangrijk dat de toplaag bij overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen doordrongen is van de ontwikkelingen op het gebied van blockchain.”

 

Kritisch blijven kijken
“Het is natuurlijk wel nodig dat we kritisch blijven kijken naar waar we blockchain wel inzetten en waar niet.’’ Van Heukelom benadrukt dat grote bedrijven en organisaties veel investeren in blockchain: “Dat zegt wel iets over de potentie en haalbaarheid die zij zien.”

 

De komende jaren wordt steeds meer duidelijk waar blockchain wat toevoegt: Voor nu weten we in ieder geval dat het op praktisch niveau al kan zorgen voor meer efficiëntie en vertrouwen.”